علائم آبله میمون و روش های درمان | گسترش آبله در بین همجنسگراها

علائم آبله میمون و روش های درمان | گسترش آبله در بین همجنسگراها

آبله میمون این روزها در کشورهای زیادی شیوع پیدا کرده است و گرچه خطر آن به اندازه کرونا نیست اما تبدیل به یک نگرانی جدید برای سیستم درمانی و پزشکی دنیا شده است. به گزارش سلامت روز، آبله میمونی؛ در روزهایی که خبرهای نگران کننده کمتری از کرونا به گوش می رسد، تبدیل به یک