افسردگی و اختلالات روانی علائمی دارد که باورتان نمی شود | نشانه های افسردگی چیست>

افسردگی و اختلالات روانی علائمی دارد که باورتان نمی شود | نشانه های افسردگی چیست>

افسردگی و اختلالات روانی به آسانی قابل تشخیص نیست زیرا ممکن است در افراد مختلف به ‌طور متفاوتی ظاهر شود. به گزارش سلامت روز به نقل از ایسنا، ممکن است اختلالات روانی در برخی از افراد با علائم عادی تر خود را نشان دهد در حالیکه برخی دیگر ممکن است نتوانند حتی فعالیت‌های روزانه خود