حجامت چه بیماری هایی را درمان می کند؟ | این افراد حجامت نکنند

حجامت چه بیماری هایی را درمان می کند؟ | این افراد حجامت نکنند

حجامت یا بادکش درمانی در دوران یونان باستان استفاده می شد اما با وجود تئوری های متعدد، هنوز هم به تحقیقات معتبر بیشتری برای تایید اثرات حجامت و همچنین مکانیسم هایی که ممکن است توسط آنها از درمان بیماری ها حمایت کند یا نکند نیاز است. به گزارش سلامت روز به نقل از عصر ایران،