بازی فکری کم هزینه برای هماهنگی دو نیمکره مغز کودک

بازی فکری کم هزینه برای هماهنگی دو نیمکره مغز کودک

بازی های فکری در خلاق تر کردن کودکان و باهوش شدن آنها بسیار تاثیرگذار است. در این مطلب 2 بازی فکری معرفی شده است. به گزارش سلامت روز،  یک بازی فکری ساده و جذاب برای هماهنگی دو نیمکره مغز و هماهنگی چشم و دست کودک، بازی پر و خالی‌ کردن ظرف حبوبات است. به این