بی‌ خوابی در تابستان | با این روش ها به جنگ بی خوابی بروید

بی‌ خوابی در تابستان | با این روش ها به جنگ بی خوابی بروید

بی خوابی در تابستان و درحالت کلی کیفیت خواب بر کیفیت ذهن و بازدهی عملکرد افراد در طول روز بعد اثر مستقیم دارد. بنا به گفته محققان بی خوابی به شدت از عوامل متعدد به خصوص فصل‌ها تاثیر می‌ گیرد. اثر تغییرات فصلی بر خواب به گزارش سلامت روز، سایت همشهری آنلاین به نقل از